Política de privacitat

La normativa vigent en l'àmbit de la protecció de dades de caràcter personal es compon del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 (*RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPD). D'acord amb la normativa anteriorment citada, el Ministeri garantirà la confidencialitat de les dades personals tractats. Per a això, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries.

 

Recollida de dades personals

A fi de prestar serveis als usuaris i/o empreses associades a AVEGAL, es podrà recaptar i tractar dades de caràcter personal. 

AVEGAL informarà de les dades personals que recapte directament de l'interessat en el moment de procedir a la seua recollida.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Destinataris, cessió i transferència de dades

En cap cas AVEGAL comunicarà les dades personals tractats a altres destinataris.

 

En els casos en què siga necessari comunicar amb tercers, sempre es procedeix en aplicació de la normativa vigent, informant quan siga procedent l'interessat.

 

Període de conservació de les dades 

Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per a garantir la prestació dels serveis oferits per AVEGAL.

 

Exercici de drets

L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets reconeguts en relació amb les dades tractades per AVEGAL

 

Per a això, podrà enviar a info@avegal.org una sol·licitud d'Accés, Limitació, Rectificació, Portabilitat, Supressió, o Oposició, d'acord amb la normativa vigent.

 

També podrà dirigir-se a l'autoritat de control, en aquest cas ​​​​​​​ Agència Espanyola de Protecció de Dades, i interposar una reclamació si considera que les seues dades personals no es tracten conforme a la normativa vigent.

 

Queixes i suggeriments

Així mateix posem a la seua disposició la mateixa adreça electrònica info@avegal.org per a totes aquelles queixes i suggeriments que del servei prestat deriven i siguen competència de AVEGAL.

 

Política de cookies

AVEGAL utilitza un servei de cookies temporalment amb l'única i exclusiva finalitat del normal funcionament de la web AVEGAL.ORG i *subpaginas que deriven de la principal.

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari per a registrar la seua activitat en el lloc web.

 

Una cookie no identifica a una persona, sinó una combinació computador-navegador-usuari, té una vigència temporal limitada i en cap cas s'utilitza per a recollir informació de caràcter personal.

Per a navegar per AVEGAL pot optar per no permetre la instal·lació d'aquestes cookies, i és possible deshabilitar-les directament en el navegador, això no impedirà el correcte funcionament de la web.

 

En cada navegador l'operativa és diferent. En l'ajuda del navegador trobara informació relacionada amb l'ús de les cookies.

va_VAValencià